Skip to main content

SAMARINDA – Santri SMA Istiqamah Muhammadiyah khusus kelas 10 hari kamis 12 oktober memulai Ikhtibar al-lughatul ‘arabiyyah, diadakan Ikhtibar al-lughatul ‘arabiyyah untuk menguji kemampuan seoarang santri dalam menguasa Bahasa arab yang telah di pelajari.

Dengan ujian Ikhtibar al-lughatul ‘arabiyyah diharapkan untuk terus mengasah, mengembangkan, dan memakai Bahasa arab dengan baik, benar, dan lancar. Ikhtibaral al-lughatul ‘arabiyyah menguji tentang pemahaman Bahasa arab, nahwu, sorof, Dll. Dan juga tak lupa dengan ujian lisan. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa dipondok diajarkan berbahasa arab? Selepas lulus dari SMA Istiqamah Muhammadiyah akan membimbing para santri yang berkemauan melanjutkan study di timur Tengah.

Leave a Reply